Nadcházející události

Obecné informace

  • mladší žačky 1.-5. třída, PO 16:00-17:15h a ČT 16:00-17:00h
  • starší žačky 6.-9. třída, PO 16:00-17:15h a ČT 17:00-17:45h
  • cvičitelky: Jana Mutinová, Hana Kokešová, Miloslava Hlavenková, Lenka Duroňová
  • náplň cvičebních hodin: cvičení na nářadí (koza, trampolína, kruhy, bradla, žíněnky, kůň, kladina, žebřiny, lana, tyče na šplh atd.), míčové hry, pochodová cvičení, hry a soutěže

Kontakty

Copyright © Jan Šmehlík